Achtergrond contactgroep

Als uitvloeisel van het buurtschappenbeleid sloot de gemeente Berkelland in 2006 een convenant met zeven buurtschappen in gemeente.
Het convenant legt afspraken vast over de manier van samenwerking,
omgangsvorm en verantwoording.
Het convenant wordt afgesloten voor een periode van vier jaar.

De contactgroep Holterhoek heeft in najaar 2011 voor de
eerste maal het convenant getekend.
De einddatum van dit convenant wordt gelijk gesteld aan de einddatum van het convenant van de overige buurtschappen.

Het uitgangspunt van het coalitieakkoord “Samen Anders” is: laat meer
aan de mensen zelf.
De gemeente kan meehelpen aan het oplossen van problemen in de samenleving, maar is niet als enige daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat we als Berkellandse samenleving uiteindelijk met elkaar sterker zijn als mensen deelnemen in plaats van toeschouwer zijn.
Door zelf initiatieven te nemen voor veranderingen in de omgeving.
Zodat plannen tot stand komen vanuit maatschappelijk initiatief,
en niet omdat de gemeente stuurt
Binnen deze visie past het buurtschappenbeleid.

De belangenorganisaties van de buurtschappen krijgen van de gemeente een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in het verbeteren van de leefbaarheid.
Om de belangenorganisaties te ondersteunen in hun werkzaamheden zijn er verschillende instrumenten in het buurtschappenbeleid.
Zo is er een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt bij de gemeente en ontvangen buurtschappen subsidie voor de bureau- en personele kosten.
De afspraken over communicatie en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant.