Activiteiten contactgroep

Het bestuur zal zich inzetten voor diverse projecten.
Alle projecten hebben als grondslag dat er vanuit de Holterhoekse gemeenschap behoefte kenbaar gemaakt wordt om actuele onderwerpen op te pakken.

De contactgroep ondersteunt en werkt actief mee aan realisatie ervan.
Vanuit het bestuur is een sterke behoefte aan vernieuwende ideeën en visies over hoe wij Holterhoekers in de 21e eeuw kunnen samenleven.
Niet alleen aan mooie ideeën, maar vooral ook aan hele praktische inzichten over bijvoorbeeld bevolkingskrimp en vergrijzing in de Achterhoek, landbouwontwikkelingen en verkeer en verkeersveiligheid.