Over ons (contactgroep)

Stichting Contactgroep Holterhoek is 11 oktober 2011 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53753364.

De stichting stelt zich ten doel de algemene belangen van de bewoners van de buurtschap Holterhoek te behartigen, teneinde de leefbaarheid en het woonklimaat in de buurtschap te bevorderen.

Om dit doel te bereiken zijn we inmiddels een convenant aangegaan met de gemeente Berkelland om het overleg en de communicatie tussen de gemeente Berkelland en de buurtschap Holterhoek vorm en inhoud te geven.

Een maal per jaar wordt een openbare vergadering gehouden waar het bestuur een toelichting zal geven over het gevoerde beleid.