Privacyverklaring

Volksfeestvereniging Holterhoek respecteert de privacy van onze relaties
en van al degenen die onze websites bezoeken.

Volksfeestvereniging Holterhoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke
in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Volksfeestvereniging Holterhoek neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Volksfeestvereniging Holterhoek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees hier de complete AVG in pdf formaat Privacyverklaring Volksfeestvereniging Holterhoek